zaterdag 21 april 2018

Ecologisch-Historische stadswandeling IVN


Via een vriendin hoorde ik dat de plaatselijke IVN (IVN IJssel en Gouwe) dit voorjaar een korte cursus Excursie leiden organiseert.
Dat is leuk! We gaan het samen doen.

In twee avonden en twee hele zaterdagen ga je aan de slag met onderdelen als:
  • wat is belangrijk bij het leiden van een excursie
  • zicht krijgen in je eigen sterke en zwakke kanten bij het leiden van een excursie
  • vertrouwen krijgen in eigen kunnen en kennen
  • oefenen in het omgaan met een groep en het activeren van excursiedeelnemers

Het is geen opleiding tot natuurgids, de nadruk ligt op excursiedoelen en gidsengedrag.
Verder wordt er van je verwacht:
  • bereidheid tot scholing en uitvoering van huiswerkopdrachten
  • feedback kunnen accepteren en gebruiken
  • bereidheid om na de cursus mee te draaien in de poule van excursieleiders
Met nog een cursuszaterdag in het verschiet heb ik me toch al aangemeld om vandaag met een excursie door de binnenstad van Gouda mee te gaan: Ecologische-Historische stadswandeling.
Makkelijk, want vlak bij huis.

Er valt heel veel te vertellen over de historie van gebouwen en bijzondere plekken in combinatie met een botanisch deel. Liesbeth Sikken deed het historische deel en Ton van Rossum het plantkundige. Ik mocht ook een deel doen en had een paar bekende planten gekozen om daar wat meer over te vertellen. Een goeie oefening voor mij! Ik was wel wat nerveus in aanvang, maar voor een eerste keer ging het best goed. In een geleend IVN T-shirt
Bijkomend geluk was dat het zo’n prachtige, stralende dag was en het was een leuke groep met aardige mensen.