zondag 30 april 2017

Doorkijk (3)


Finsterwolde, klokkentoren uit 1822, waar vroeger de brandslangen te drogen werden gehangen. Deze toren heeft een paard als windvaan.

*Doorkijk is een serie foto’s die ik zomaar maak, niet alleen doorkijkjes, maar ook in de zin van door kijken, verder kijken … en met mijn eigen blik er soms iets anders in te zien.