woensdag 25 september 2013

Op het eerste gezicht ... in de berm (11)


63. Phacelia
64. Guldenroede
65. Knopherik
Op het eerste gezicht is een serie van tuinbloggers om met regelmaat een foto te plaatsen. Ik heb in 2012 maandelijks mijn dakterras vastgelegd, in 2013 de drie bermen waar ik dagelijks langsfiets.
Het idee vond ik bij Annetanne.

Dit is de laatste ‘Op het eerste gezicht … in de berm’. Niet dat er niks meer groeit, genoeg nog, maar omdat ik zoveel planten gemist heb, omdat er steeds als ik foto's wilde maken ... zucht ... er net weer gemaaid was. Ik kreeg er een beetje de pest in. Ik heb het idee dat er vorig jaar veel minder gemaaid werd. Sommige mensen dachten door bezuiniging misschien, anderen vertelden me dat er in deze bermen zeldzame planten groeiden en het maaibeleid dus was aangepast.
In ieder geval verdween de lol bij mij voor dit projectje.Hoewel ik toch een hele lijst heb, hoopte ik op 100 soorten. Die waren er volgens mij ook, maar zoals gezegd, door het maaien heb ik een aantal gemist, maar ook waren er soorten die ik zag terwijl ik langsfietste en later met fototoestel gewapend kon ik ze niet meer terugvinden. Verder heb ik nog een heleboel foto's waarvan ik (nog) niet weet wat het is, of foto's die te onduidelijk of gewoon te slecht zijn op te plaatsen.

?
Wat ik hier vooral aan heb overgehouden is dit ik veel beter naar mijn omgeving ben gaan kijken en dus meer zag dan voorheen. Me vaker afvroeg wat de naam zou zijn en zodoende veel geleerd heb, niet alleen over bloemen maar ook over bijbehorende beestjes. 

?
Het is mooi dat zoiets simpels als je in plantjes verdiepen, die meestal schamper onkruid genoemd worden, zoveel plezier en inzicht geeft. Nu deze serie Op het eerste gezicht in de berm eindigt wil niet zeggen dat mijn interesse in wilde planten stopt, integendeel, er is juist een nieuw begin ontstaan! 

Vooral de herfst geeft weer veel fotogenieke momenten, dus er blijft reden genoeg om met fascinatie eropuit trekken.

Distel wordt pluis

Klik op: Op het eerste gezicht ... in de berm, om nog eens de hele serie van 2013 te bekijken.
Wie weet wat ik volgend jaar weer verzin.


De lijst met bermbloemen, in volgorde van mijn eigen waarneming (niet per definitie in volgorde van verschijnen), de nummers verwijzen naar de foto's in de blogjes.

 1. Klein Hoefblad
 2. Speenkruid
 3. Madelief
 4. Groot Hoefblad
 5. Paardebloem
 6. Paarse Dovenetel
 7. Pinksterbloem
 8. Dotterbloem
 9. Koolzaad
 10. Fluitekruid
 11. Zuring
 12. Boterbloem
 13. Smeerwortel
 14. Vergeet-me-nietje
 15. Vogelmuur
 16. Hondsdraf
 17. Herderstasje
 18. Smalle weegbree
 19. Sleutelbloem
 20. Look-zonder-Look
 21. Witte dovenetel
 22. Bermooievaarsbek
 23. Rode Klaver
 24. Distel
 25. Heermoes
 26. Margriet
 27. Echte Koekoeksbloem
 28. Robertskruid
 29. Melkdistel
 30. Klaproos
 31. Adderwortel
 32. Gele Lis
 33. Dagkoekoeksbloem
 34. Wilde Roos
 35. Valeriaan
 36. Vogelwikke 
 37. Perzikkruid
 38. Beemdkroon
 39. Biggekruid
 40. Gewone Brunel
 41. Gewone Rolklaver
 42. Kaal Knopkruid
 43. Hopklaver
 44. Kamille
 45. Kattestaart
 46. Knoopkruid
 47. Gele plomp
 48. Reuzebereklauw
 49. Teunisbloem
 50. Zilverschoon
 51. Zwanebloem
 52. Oosterse Karmozijnbes
 53. Waterlelie
 54. Moerasspirea
 55. Haagwinde
 56. Lisdodde
 57. Moerasandoorn
 58. Koninginnekruid
 59. Engelwortel
 60. Wilde peen
 61. Boerenwormkruid
 62. Harig wilgenroosje
 63. Phacelia
 64. Guldenroede
 65. Knopherik